آرون پل در عکس BTS از فیلم علمی تخیلی آینده خود خشن به نظر می رسد

0دوگانه از اواخر ماه اکتبر در تامپره ، فنلاند مشغول تیراندازی است و گرچه ما درباره نقشی که آرون پل در داستان بازی خواهد کرد ، اطلاعات زیادی نداریم ، مطمئنا به نظر می رسد که او قرار است درست در مرکز عمل باشد. بر اساس آرایش دیده شده در اینجا در این اینستاگرام پست ، به نظر می رسد یا شخصیت او فقط درگیر یک سکانس مبارزه تن به تن بود که منجر به دسته ای از اطراف در زمین شد ، یا او کمی بیش از حد به یک وسیله منفجره ایستاده بود. در هر صورت ما از دیدن وقایع رخ داده هیجان زده می شویم.