A place where you need to follow for what happening in world cup

آنا د آرماس در حالی که احساس می کند در مورد “هیچ وقت برای همیشه مردن” جیمز باند صحبت نمی کند

0گرچه احتمالاً فراخوانی خوب برای استودیو برای صبر کمتری از بیماری همه گیر است ، اما این ناامیدی را برای بسیاری از مردم که مجبورند حتی بیشتر منتظر بمانند تغییر نمی دهد. آنا د آرماس ، که می سازد اولین حق رای دادن باند او که در هیچ وقت برای مردن نیست همانطور که پالوما ، عامل سیا ، به او گفت خودنمایی که او نیز بیش از حد آماده حضور فیلم در آنجا است:

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.