آندره کاریلو ضربه کرنر را به ثمر رساند تا پرو 1-0 برابر ونزوئلا پیش بیفتد

0

آندره کاریلو توپ شل را پس از یک ضربه کرنر پیدا می کند و از فاصله خالی امتیاز به گل می رسد تا پرو با نتیجه 1-0 از ونزوئلا پیش بیفتد.