A place where you need to follow for what happening in world cup

آن هاتاوی ترسناک استحاله جادوگران از CGI کمتر از تصور شما استفاده می کرد

0و با این وجود ، به دلیل درگیری کارگردان Robert Zemeckis (بازگشت به آینده) ، و یک بازیگر خارق العاده که شامل هاتاوی است، اکتاویا اسپنسر و استنلی توچی ، جادوگران کار می کند خیلی بیشتر از آن نیست. به نظر می رسد بازیگران واقعاً از این مواد ترسناک خانوادگی اما هنوز هم دلهره آور لذت می برند. و Zemeckis به اندازه کافی جلوه های عملی را حفظ می کند تا داستان بیش از حد به اتر پرواز نکند. هاتاوی هنگام بحث درباره آماده سازی خود ، به ما می گوید:

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.