A place where you need to follow for what happening in world cup

آن هاتاوی در مورد پیوستن دوباره با Devil Wears Prada Co-Star Stanley Tucci برای جادوگران صحبت می کند

0بنابراین همانطور که آن هاتاوی گفت مردم، زیاد از آخرین باری که صفحه آنها به اشتراک گذاشته شده تغییر کرده است. این بار ، به لطف شخصیت جادوگر “عجیب و غریب” خود ، به گفته خودش ، با چرخاندن میز و جلب خنده استنلی توچی در صحنه ، راحت شد. جدی ، چه چیزی طولانی شد؟ بیایید این لحظه نمادین را بین دو بازیگر زنده کنیم شیطان پرادا می پوشد اینجا:

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.