A place where you need to follow for what happening in world cup

آواتار 2: فیلمبرداری زیر آب سیگورنی ویور بسیار شدید به نظر می رسد

0بعلاوه ، او وزنه هایی به بدن بسته بود تا در فیلمبرداری غوطه ور شود. غواصان حرفه ای آماده بودند تا سیگورنی ویور را به سطح آب بکشند تا در صورت لزوم هوا دریافت کنند. او و بقیه بازیگران همچنین باید یاد بگیرند که هنگام اجرای زیر آب طبیعی به نظر برسند. مردم به طور طبیعی چشمانشان را جمع می کنند و دهان خود را در حالت غوطه وری بسته می کنند ، اما همه آنها باید به نظر می رسیدند این کاملا طبیعی است. سیگورنی ویور اعتراف می کند که پذیرفتن کار زیادی بود ، اما او می خواست این کار را انجام دهد و می خواست ثابت کند که می تواند …

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.