آیا دیدار مجدد هری پاتر در راه است؟ آنچه تام فلتون می گوید اینجا است

0هنوز زود است که بگوییم چه کسی ممکن است برای شرکت در یک جمع دوباره در دسترس باشد ، اما بازیگران بسیار زیاد هستند. و صرف نظر از اینکه چه کسی ظاهر می شود ، با یازده سال خاطره در کنار هم ، آنها احتمالاً صحبت های زیادی خواهند داشت. البته ، اگر یک تجمع مجازی امسال عملی نشود ، سالگرد بزرگتری نیز در سال 2021 برگزار می شود. سال آینده بیستمین سالگرد انتشار نسخه هری پاتر و سنگ جادو، بنابراین یک نقطه عطف بزرگ برای امتیازات فیلم است. امیدوارم تا آن زمان ، همه گیری خطر کمتری داشته باشد و دیدار مجدد حضوری عملی شود.