A place where you need to follow for what happening in world cup

آیا دیزی ریدلی از جنگ ستارگان می تواند به عنوان ری برگردد؟ در اینجا جدیدترین است

0CinemaBlend در برنامه های وابسته با شرکت های مختلف شرکت می کند. هنگامی که روی پیوندها کلیک می کنید یا خرید می کنید ، ممکن است کمیسیون دریافت کنیم.

جنگ ستارگان حق رای دادن برای دهه ها علاقه مندان به سینما را مجذوب خود کرده و هیچ نشانه ای از کاهش سرعت را نشان نمی دهد. پس از آنکه دیزنی لوکاس فیلم را به دست آورد ، کهکشان دور ، دور با انتقام بازگشت نیرو بیدار می شود شروع سه گانه جدید فیلم ها. دیزی ریدلی در هر سه قسمت از سه گانه دنباله بازی کرد ، اما آیا ممکن است در پایان خطی برگردد؟ به هر حال ، ری اسکای واکر از نظر فنی زنده و سالم است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.