آیا سال 2020 پایان تصویب سالانه سوپرفن های دنیای دیزنی و دیزنی را رقم می زند؟

0روسای پارک ها ، تجربیات و محصولات دیزنی قبلاً پیشنهاد کرده اند که برخی از تغییرات سیاست همه گیر ، مانند سیستم روزانه رزرو ، به احتمال زیاد باقی می ماند حتی بعد از سایر تغییرات سلامتی و ایمنی. به جز سیستم رزرو ، آچار میمون قابل توجهی را به سیستم عبور سالانه می اندازد. مردم گذرنامه های سالانه خود را بر اساس برنامه خاصی از تاریخ هایی که به آنها امکان بازدید از پارک را می داد ، خریداری کردند. بعضی از پاس ها تاریخ خاموشی نداشتند ، بعضی دیگر چند تا. مطمئناً ، در طول همه گیر شدن ، میهمانان می توانند بفهمند که آیا پاس آنها که قرار بود تاریخ خاموشی صفر داشته باشد ، آزادی قبلی را ارائه نمی دهد یا خیر ، اما با برداشته شدن محدودیت های دیگر ، این مهمانان انتظار دارند پاس هایشان به حالت عادی برگردد.