A place where you need to follow for what happening in world cup

آیا کریس همسورث پس از عشق و تندر به عنوان ثور بازنشسته خواهد شد؟ این چیزی است که بازیگر مارول می گوید

0اما بدیهی است که کریس همسورث هنوز از این نقش خسته نشده است ، و در حالی که ما هنوز هیچ اطلاعات رسمی در مورد هیچ برنامه ای برای ثور بعد از ثور: عشق و تندر، بازیگر تصور نمی کند که آخرین باری باشد که شخصیت را می بینیم. آیا این به معنای یک پنجم است ثور فیلم در افق است یا نیروگاه آسگاردیان یک حرکت مرد آهنین را دنبال می کند و فقط در فیلم های شخصیت های دیگر یا رویدادهای گروه برای دیدن ظاهر می شود ، اما می توان از اشتیاق همسورث برای اینکه می خواهد سفر ثور را ادامه دهد قدردانی کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.