اخبار ناخوشایند بیشتر برای کارگران دیزنی لند با از بین رفتن موارد ویروس کرونا

0استراحتگاه دیزنی لند ماه ها استدلال کرده است که نیاز به اجازه بازگشایی دارد. علاوه بر فشار مالی که بخش پارک ها ، تجربیات و محصولات دیزنی به دلیل تعطیلی احساس می کند ، هزاران نفر وجود دارند که معیشت آنها به طور مستقیم و غیرمستقیم به باز شدن پارک های موضوعی وابسته است. و اکنون ، به نظر می رسد که بیشتر افراد در معرض مشکلات شخصی خود قرار دارند زیرا دیزنی لند ظاهراً قصد دارد دور دیگری از اقدامات را پیش ببرد.