A place where you need to follow for what happening in world cup

استماع برای ماتریس 4 در طی COVID به نظر عجیب است

0با وجود بیماری همه گیر COVID-19 که هنوز در زندگی ما است ، شرایط آزمایش و فیلمبرداری از این دست احتمالاً در آینده قابل پیش بینی ادامه خواهد داشت. ممکن است ایده آل نباشد ، اما بسیاری از آنها ثابت می کنند که وقتی این شرایط جدید به نظر می رسد سازگار هستند. و به مرور ، ستارگانی مانند اکشن برونسون امیدوارند که بتوانند به روش قدیمی تست بازیگری دهند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.