اعتصاب گلئوفیلو ویلیتر به برتری 1-0 سورینام در مقابل کاستاریکا کمک می کند

0

سورینام به لطف اعتصاب گلئوفیلو ویلیتر در دقیقه 52 بازی گروهی جام طلای 2021 ، برابر کاستاریکا 1-0 صعود می کند.