اعتصاب 1v1 کلینیکی دیگو فاگوندز باعث برتری 2-0 آستین در مقابل پورتلند شد

0

پایان کامل دیگو فاگوندز در برابر استیو کلارک کمک می کند تا آستین اف سی دو برابر شود زیرا آنها به نیمه دوم برابر تیم های پورتلند می روند