A place where you need to follow for what happening in world cup

البته ، طرفداران اندیشه هایی در مورد دی کن ریدلی (Rey Kenobi Reveal) دارند

0این کاملاً واضح است که می بینیم طرفداران فکر زیادی را در مورد نژاد ری انجام داده اند و نکات معتبری وجود دارد که باید در تمام این موارد جستجو کرد. در حالی که رسمی است جنگ ستارگان Canon همیشه ری را به عنوان نوه Palpatine تشخیص می دهد ، جالب است بدانید که اگر او فرزند Obi-Wan Kenobi بزرگ بود چه چیزی می توانست باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.