الکسی لالاس از ورزشگاه تاریخی کلمبوس خدمه خداحافظی کرد | کشور اتحادیه

0

الکسی لالاس و دیوید موس در مورد تاریخ و میراث استادیوم خدمه تاریخی ، اولین ورزشگاه ویژه فوتبال در ایالات متحده تأمل می کنند