الکسی لالاس و هدر اوریلی بازی USWNT و پرتغال را شکست دادند

0

پس از مسابقه ، الکسی لالاس و هدر اوریلی بینش خود را در مورد عملکرد USWNT برابر پرتغال ثابت کردند. هر دو دیدگاههایی را در مورد اینکه چه کسی لیست المپیک را می سازد و چه کسی باید بازی خود را بالاتر ببرد ارائه می دهد.