اورلاندو سیتی SC در پیروزی چشمگیر 4-1 آن را روی شیکاگو فایر انباشته می کند

0
اورلاندو سیتی SC چهار گل از چهار بازیکن مختلف را در راه استادیوم 4-1 شیکاگو فایر به ثمر رساند.