A place where you need to follow for what happening in world cup

اول نگاهی به یودای جوانتر از جنگ ستارگان: جمهوری عالی

0البته هر زمان که رمان ها ، کتاب های طنز و موارد مشابه شروع به غواصی در داستان های جدید می کنند جنگ ستارگان طرفداران فیلم می خواهند بدانند كه آیا برنامه ای برای تولید یك سری فیلم در آن وجود دارد. از هم اکنون ، هیچ برنامه تایید شده ای برای تحقق این امر وجود ندارد. اما این دقیقاً دور از ذهن نیست، یا گذشته از همه اینها، جنگ ستارگان دوره هایی مانند The Old Republic و The High Republic یک شروع مجدد کامل دارند که می تواند برای طرفداران طراوت بخش باشد.Source link

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.