A place where you need to follow for what happening in world cup

اکنون ، دیزنی پس از مواجهه با موشکافی در مورد جایی که بخشی از مولان فیلمبرداری شده است ، پاسخ داده است

0بعد از مولان در اوایل این ماه به دیزنی + ضربه زد ، برخی از طرفداران به سرعت متوجه شدند که در اعتبارات ، سازندگان فیلم یک سازمان دولتی را در استان سین کیانگ تصدیق کردند چین. این منطقه بحث برانگیز است زیرا محلی است که اویغورها ، یک گروه قومی اقلیت ، در اردوگاه های انبوه انبوه بازداشت می شوند. مطابق با ضرب الاجل، مقامات استان سین کیانگ مجاز به مولان گروه در آن منطقه فیلمبرداری می کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.