اگر می خواهید در مکانی وحشتناک به جهنم زندگی کنید ، سکوت خانه بره ها برای فروش است

0اگر پولی برای این کار دارید ، آیا خانه Buffalo Bill را از آنجا خریداری می کنید سکوت بره ها؟ به نظرسنجی ما در زیر پاسخ دهید ، و قبل از انجام این کار ، به مهمانی های عالی و وحشتناک هالووین که می توانید برگزار کنید فکر کنید (در این فصل برای فکر کردن درباره چنین چیزهایی) ، و همچنین توجه داشته باشید که زیرزمین شامل یک سوراخ تاریک عمیق نیست که مردم می تواند به طور تصادفی در سقوط