A place where you need to follow for what happening in world cup

اگر یکی از نویسندگان کتاب آرزو می کرد ادی ون هالن در موسیقی بیل و تد حضور داشت

0اد سلیمان با قرار دادن پیام محترمانه خود به یاد آقای ون هالن ، سپس شامل یک کلیپ نمادین از ماجراجویی عالی بیل و تد، که در آن پسران قصد دارند ادی را وادار کنند که در گروه آنها گیتار بنوازد ، بنابراین آنها را به فوق ستاره بودن اطمینان می دهند. اگر این خواسته خاص اد سلیمان برآورده می شد ، جدیدترین ورودی در این کشور را گره می زد بیل و تد حماسه با ماجراجویی که همه چیز را به زیبایی شروع کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.