ایان مک کلن از مردان ایکس با نحوه تلفظ مگنتو مشکل دارد

0همه چیز ، از عدم وجود T دو برابر در نام ، تا این واقعیت که ژنراتور برق را که از آن نام برده است به همین ترتیب تلفظ می شود ، در طعم بعدی مطرح شده است. اما ، البته ، احتمالاً مدتی است که پایان این بحث را نشنیده ایم. و با دیدن سر ایان مک کلن ، مردی که در نقش مگنتو بازی کرد مردان ایکس تاریخچه فیلم برای سالهای متمادی ، این س askingال را مطرح می کند ، مثل این نیست که این س fromال از یک منبع نامعتبر باشد.