“این یک پیشرفت خوشایند است” – داگ مک اینتایر تصمیم برای آوردن VAR به مسابقات مقدماتی جام جهانی کونکاکاف را شکست.

0

داگ مک اینتایر تصمیم خود را مبنی بر آوردن VAR به بازی‌های نهایی مقدماتی جام جهانی کونکاکاف شکست می‌دهد و می‌گوید که “بهتر از هرگز دیر است”.