A place where you need to follow for what happening in world cup

باب گیل Back To The Future درباره تاریخچه دو بهترین عبارت سه گانه تریلوژی توضیح می دهد

0علی رغم تمام دیوانگی هایی که به او پرتاب می شود بازگشت به آینده، بیشتر اوقات ، Marty McFly توانست خونسردی خود را حفظ کند اولین فیلم، اما در ادامه فیلم ها مرغ خوانده شدن مسلماً مشکلاتی را بوجود آورد که به راحتی می شد از آنها اجتناب کرد. خوشبختانه ، در پایان بازگشت به آینده قسمت سوم، مارتی سرانجام آموخت که در مورد آن خیلی کار نکرده است ، همانطور که نشان داد او از تصادف اتومبیل جلوگیری کرده است ، که در یک جدول زمانی دیگر ، رویداد تحریک کننده ای بود که باعث شد زندگی او به زه کش برود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.