A place where you need to follow for what happening in world cup

بایدن روز پنجشنبه با دموکرات های سنا صحبت خواهد کرد

0به گفته دستیاران دموکرات سنا و یک منبع آگاه از کارزار انتخاباتی ، معاون پیشین رئیس جمهور و نامزد انتخابات ریاست جمهوری دموکرات جو بایدن روز پنجشنبه از طریق تلفن با مجلس نمایندگان مجلس سنا صحبت خواهد کرد.

انتظار می رود گفتگوی روز پنجشنبه حول محور بسیج رای دهندگان در ایالت های جداگانه و بحث در مورد کمک به انتخاب دموکرات ها در بالا و پایین رای باشد. این اولین باری است که بایدن از زمان دریافت نامزدی دموکرات ها برای ریاست جمهوری به مجمع نمایندگان کامل دموکرات ها می پردازد.

گفتگوی بایدن با مجلس شورای دموکراتیک سنا در حالی است که معاون رئیس جمهور و سناتور پیشین رئیس جمهور دونالد ترامپ در اکثر نظرسنجی های ملی است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.