بایدن می گوید: “زمان آن فرا رسیده است که 2 زن در سخنرانی مشترک خود در کنگره پشت سر او قرار بگیرند

0


از لحاظ تاریخی ، معاون رئیس جمهور – همچنین رئیس مجلس سنا – و رئیس مجلس نمایندگان را به طور مستقیم پشت رئیس جمهور در طول سخنرانی مشترک در کنگره به اشتراک می گذارند. امشب ، برای اولین بار ، دو زن هر دو موقعیت را دارند. هریس اولین زن رنگی است که در هر دو موقعیت قرار می گیرد.

قبل از سخنرانی ، هریس با لباس هلو رنگ روشن ، از طریق ماسک با Pelosi ، ملبس به لباس طرح آبی روشن ، گفتگو کرد.

این دو زن روی صندلی های خود ایستاده بودند و یادداشت های خود را برای آماده سازی آدرس تاریخی ورق می زدند.

دقایقی قبل از شروع آدرس ، آنها آرنج ها را یک صدا متلاشی کردند ، و برخی از عجایب این سخنرانی ویژه رئیس جمهور در کنگره به دلیل وقوع آن در طی یک بیماری همه گیر را نشان می دهد.