A place where you need to follow for what happening in world cup

بتمن ممکن است به تازگی یک پیچ و تاب اصلی را تأیید کند

0در کمیک ها ، کارمین فالکون فقط به سلینا کایل برخورد می کند در حالی که او به عنوان زن گربه ای نقاب زده است و در مورد ارتباط خانوادگی احتمالی او با او همچنان در تاریکی به سر می برد ، فقط گربه زن را برای شرکت های جنایی خود آزار می دهد. با این حال ، اگر حدس در مورد بتمن صحیح هستند ، بدیهی است که هیچ مشکلی در مورد پدر و دختر بودن آنها وجود ندارد ، اگرچه این لزوما به این معنی نیست که آنها نزدیک هستند. در حقیقت ، شاید سلینا به سرقت از گربه به عنوان راهی برای عصیان در برابر کارمین روی می آورد و در نتیجه مسیرهای عبور او با بتمن را رقم می زند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.