A place where you need to follow for what happening in world cup

برای تلفن های موبایل مانند Alita: Battle Angel برای انتخاب سالن های نمایش برمی گردد

0این یک استراتژی مطمئن نیست ، زیرا ممکن است حتی انتظارات از انتشار مجدد تئاتر در چنین اوقات نامشخص برآورده نشود. با این حال ، امتحان آن لطمه ای نخواهد زد ، این پیامی است که ارتش آلیتا کاملاً در قلب خود دارد. آنها در غیاب دنباله ای قصد ایستادن ندارند و به همان اندازه که برای دیدن آن اتفاق می افتد کمپین هایی را راه اندازی می کنند. این سرسختی تا اینجا آنها را به دست آورده است و بازگشت بالقوه تئاتر برای آنها آلیتا: نبرد فرشته در این مسیر خاص هنوز یک پیروزی بزرگ است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.