برنی سندرز خوشحال است که ویروسی شده است

0هنگامی که دانا باش ، خبرنگار CNN روز یکشنبه در مورد “وضعیت اتحادیه” در مورد عکس و یادداشت های بعدی از او س askedال کرد ، سندرز گفت که او با لحظه ویروسی “سرگرم می شود”. وی افزود که او تصویر را به پیراهن و پیراهن هایی تبدیل کرده است که در فروشگاه مبارزات انتخاباتی خود می فروشد ، 100 درصد درآمد خیریه های ورمونت صرف مبارزه با گرسنگی است.

“آنچه ما در اینجا در ورمونت انجام می دهیم این است که ما می خواهیم پیراهن های عرق و پیراهن های سراسر کشور را بفروشیم. و تمام مبلغی که قرار است جمع شود ، که من انتظار دارم چند میلیون دلار باشد ، برای برنامه هایی مانند وعده های غذایی بر روی چرخ که برای افراد مسن کم درآمد تغذیه می کنند ، صرف خواهد شد. ” “بنابراین ، در واقع معلوم شد که یک چیز خوب است ، و نه تنها یک چیز سرگرم کننده است.”