A place where you need to follow for what happening in world cup

بعد از اینکه با ستاره درگیر شدیم جوزفین لنگفورد یکی از طرفداران عظیم جنگ ستارگان است ، بنابراین او را ثبت نام کنید

0جوزفین لانگفورد در آینده نزدیک با دو قسمت بعدی از این فیلم بسته می شود بعد از سلسله بعد از اینکه ما افتادیم و بعد از همیشه خوشحال، به دنبال خط داستانی کتاب سوم و چهارم در حق رای کتاب. دومی احتمالاً مجموعه فیلم ها را به پایان خواهد رساند ، زیرا در اینجا کتاب به همه چیز پایان می دهد. پنجمین رمان پیش درآمد وجود دارد به نام قبل از، که داستان هاردین را قبل از ملاقات با تسا روایت می کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.