A place where you need to follow for what happening in world cup

بعد از جراحی اخیر قلب ، آرنولد شوارتزنگر چگونه در حال حاضر و درباره آن است

0آرنولد در خیابان های ساحلی غرب لس آنجلس مسابقه داد و گفت در حالی که با دوچرخه سوار شده و ماسک زده است ، “دوباره احساس خوبی دارد”. پس از عمل جراحی قلب وی ، اگر او سرعت کار را کم کرد و مدت یک ماه را راحت کرد ، هیچ کس او را سرزنش نمی کند ، اما این کاری نیست که آرنولد شوارتزنگر انجام خواهد داد. او به طور منظم دوچرخه خود را در اطراف LA خود رکاب می زند ، و او آماده یک بار دیگر است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.