A place where you need to follow for what happening in world cup

بله ، هیلی لو ریچاردسون و باربی فریرا دست دادن خود را برای افراد غیر باردار ساخته اند

0زیرا غیر باردار با Veronica (Richardson) و Bailey (Ferreira) در دبیرستان جایی که آنها از هم جدا شده اند ، انتخاب می شود ، وقتی که در سفر جاده ای خود را از جایی به دست می دهند ، این یک وسیله عالی برای نشان دادن تاریخ خود با هم است. بعد از اینکه بیلی ورونیکا را در مدرسه آزمایش بارداری گرفت و نتیجه آن مثبت شد ، ورونیکا با ناامیدی از او می خواهد که او را از میسوری به نیومکزیکو برساند تا سقط شود. آنها طی این سالها از هم دور شده اند ، اما این سفر به آنها فرصت کافی می دهد تا دوباره ارزیابی کنند که چرا دیگر افراد سابق نزدیک نیستند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.