A place where you need to follow for what happening in world cup

به ستاره های Blumhouse خوش آمدید فیلم های ترسناکی را نشان می دهند که واقعاً آنها را فریب می دهد

0عناوینی که توسط Phylicia Rashad ، Mamoudou Athie ، Sydney Sweeney ، Madison Iseman ، Sarita Choudhury ، Sunita Mani و عمر Maskati نامگذاری شده اند قطعاً التقاطی هستند ، از کلاسیک های درخشان ، فیلم های مبهم دهه 90 ، تا بازدیدهای مدرن. و ما حتی به صداقت اعتبار خواهیم داد دروغ ستارگان Mireille Enos و Joey King به دلیل اعتراف به اینکه بزرگترین طرفدار فیلم هایی نیستند که با هدف فرار از بین بردن تماشاگران آغاز می شوند. مسلماً کمی خنده دار است که آنها در یک فیلم ترسناک با هم بازی کنیم، اما این فقط صداقت آنها را جذاب تر می کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.