A place where you need to follow for what happening in world cup

به عنوان یک ماموریت دیوانه تام کروز از فیلم Set As Mission: Impossible 7 ادامه فیلمبرداری را ببینید

0این یک شیرین کاری زیبا است. حتی فیلم های ویدیویی در اینجا عالی به نظر می رسد زیرا از زاویه اول فقط تام کروز را می بینیم که بدون هیچ وسیله پشتیبانی قابل مشاهده ای از لبه خارج می شود و شما فقط فکر می کنید “خوب ، او مرده است”. کروز تا زمانی که او از قاب خارج نشده است ، شلیک نمی کند و از آنجا که ما نمی توانیم از اینجا بگوییم که او واقعاً چقدر بالا است ، همه چیز فوق العاده خطرناک احساس می شود. خوشبختانه ، در زاویه بعدی ، ما شاهد بیرون آمدن چتر هستیم و می توانیم مطمئن باشیم که تام کروز یک روز دیگر زنده خواهد ماند و کار مسخره دیگری انجام می دهد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.