A place where you need to follow for what happening in world cup

به نظر می رسد دیزنی لند گام دیگری را در جهت بازگشایی کامل برداشته است

0این یک گام کوچک ، اما مطمئناً ضروری به سمت بازگشایی دیزنی لند است. مطمئناً عوامل مختلفی وجود دارد که باید قبل از بازگشایی دیزنی لند کنار هم جمع شوند ، اما یکی از آنها این است که برای این کار دیزنی منطقی به نظر می رسد. حتی اگر اکنون کالیفرنیا کاملاً واضح باشد که دیزنی لند چیست ظاهرا آماده برای، اگر رستوران های میز پذیرایی قادر به نشستن افراد کافی نبودند که ارزش افتتاح آنها را داشته باشد ، به هیچ وجه باز نمی شدند. پارک های موضوعی دیزنی لند مطمئناً از ظرفیت محدودی برخوردار خواهند بود ، اما هر کس که مجاز باشد ، باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا در وهله اول ارزش اقتصادی آن را داشته باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.