A place where you need to follow for what happening in world cup

به نظر می رسد کریس ایوانز از مشت خوردن سیکر در راضی نیست

0مورانیس در طول چند دهه گذشته بیشتر از کانون توجهات دور مانده است ، بنابراین این دقیقاً همان راهی نیست که ما ترجیح می دادیم دوباره او را به عنوان خبرساز تبدیل کنیم. اما خوشبختانه این آخرین موردی نخواهد بود که در آینده نزدیک از وی می شنویم. مورانیس تنظیم شده است نقش خود را دوباره تکرار کنید به عنوان وین Szalinski در کوچک شده، عاقبت به عزیزم ، من بچه ها را کوچک کردم. شنیدن اینکه او برای بازی در نقش شخصیت معروف برمی گردد تعجب آور بود اما ظاهراً این ایده برای او جذاب بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.