به گفته هنری کاویل ، چرا بازی در نقش شرلوک هلمز بسیار آزادتر از سوپرمن یا جادوگر است

0فعالیت هنری کاویل در طی چند سال گذشته در حال رونق بوده است ، اما این بازیگر 37 ساله همچنین وظیفه بازی در برخی شخصیت های واقعاً دوست داشتنی را داشته است. هر یک از این نقش ها احتمالاً با فشار خاص خود همراه است ، هرچند کاویل اعتراف می کند که در آن شرلوک بازی کرده است انولا هولمز یک تجربه متفاوت بود او اخیراً در مورد فشارهای گرالت و سوپرمن صحبت کرد و گفت: