A place where you need to follow for what happening in world cup

به گفته پیکسار انیماتور ، سخت ترین چیزهایی که می تواند در روح دیزنی ایجاد کند

0فقط باید به اصل نگاه کرد داستان اسباب بازی، و سپس آن را با سال گذشته مقایسه کنید داستان اسباب بازی 4، دیدن پیکسار واقعاً چقدر پیش رفته است به عنوان یک استودیوی انیمیشن. این روزها برای اینکه Pixar همچنان استودیویی برای انیمیشن سازی باشد ، آنها فقط باید از خودشان پیشی بگیرند و این دقیقاً همان کاری است که Pixar انجام می دهد. با هر پروژه جدید ، Pixar چالشی جدید برای غلبه بر آن می یابد ، این می تواند راهی بهتر برای تولید مثل آب یا گل و یا هر چیز دیگری باشد. با روحبا این حال ، یکی از دشوارترین چیزها برای ایجاد چیزی است که همه معمولاً در اولین روز هنرستان می آموزند که چگونه یک خط ساده ترسیم کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.