A place where you need to follow for what happening in world cup

به گفته کیانو ریوز ، چرا بیل و تد چنین تجربه متفاوتی از اکثر فیلم ها بود

0در این حالت ، “مستقیم” احتمالاً به این معنی است که آنها فقط بیل و تد را بازی کرده اند همانطور که نوشته شده اند بدون اضافه کردن چیزی از خودشان ، که بازیگران دیگر مطمئنا می توانستند انجام دهند تا برجسته شوند. چه این اجرا بود و چه این واقعیت که کیانو ریوز و الکس وینتر شیمی طبیعی داشتند ، که می تواند با این واقعیت فرض شود که آنها دوست شدند ، هر دو نفر برای بازی در نقش اصلی انتخاب شدند و بقیه تاریخ است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.