A place where you need to follow for what happening in world cup

بیا و پایان بازی را توضیح دهید و آنچه بازیگران و کارگردان گفتند

0در آخرین لحظات بیا بازی کن، پدر اولیور در حالی که از پله ها پایین می رود و پسرش را در تاریکی می خندد ، زنده و سالم شناخته شده است. الیور در حال بازی با “شبح” مادرش است ، به عبارت دیگر ، به جای لری اکنون. به نظر می رسد که او وارد ابعادی شده است که لری زندگی می کرده است و می تواند با استفاده از فناوری مانند رایانه لوحی تلفن همراه خود آن را ببیند. اگر طرحی را که خانواده ساخته اند به یاد بیاورید ، اگر یک قطعه کاغذ را در مقابل یک کاغذ دیگر با طرح قرار دهید ، دیگر نمی توانید نقاشی زیر را ببینید. اما با استفاده از فناوری ، گویی الیور دو قطعه کاغذ را روی چراغ قرار داده و طرح زیر را نشان می دهد. جز این ، حالا مادر خودش بخشی از این دنیای غیبی است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.