تئاترها تاریک می شوند و هیچ وقت برای مردن نیست ، Wonder Woman 1984 به تأخیر افتاد

0جدیدترین فیلم کریستوفر نولان ، اصول، به منظور بازگشت عادی هواداران در این تابستان بود. با این حال ، با ادامه تأثیر COVID-19 بر جهان ، اکران فیلم تغییر کرد. در حالی که ثابت شد موفقیت در سایر نقاط جهان است ، اصول اره یک عملکرد ضعیف وقتی سرانجام در ایالات متحده به سینماها آمد.