A place where you need to follow for what happening in world cup

تریلر Monster Hunter دارای Milla Jovovich است که با اژدها و موجودات عظیم مبارزه می کند

0شکارچی هیولا شروع می شود ، همانطور که اکثر ماجراهای علمی-تخیلی خوب ، با یک تصادف انجام می شود. در این مورد خاص ، ستوان آرتمیس از میلا جوویچ و خدمه او از سربازان پارچه ای پارچه ای به طور تصادفی به بعد دیگری از ماجراجویی منتقل می شوند. یکی که اژدها و جانوران دیگر در آن وجود دارند و انسانیت را در حال فرار دارند. البته، با سلاح برترستوان آرتمیس و نیروی جنگنده اش قصد دارند به مبارزه با این موجودات بپردازند و امیدوارم بتوانند رفتار کنند ، و امیدوارم که در این راه راه خانه خود را پیدا کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.