A place where you need to follow for what happening in world cup

تغییرات فیلمنامه پشت صحنه مولان توجه زیادی را به شخصیت شرور گونگ لی متمرکز کرد

0لی یک صحنه اضافی را با شیان لانگ لمس می کند که در آن ممکن است مولان در واقع جادوگر را در جایی از فیلم نجات داده باشد. در حین مولان، پویایی جالبی بین این دو زن وجود دارد زیرا شیان لانگ خود را در مولان می بیند و به او نسبت به اینکه جهان مردها برای زنان با قدرت چگونه نبخشنده است هشدار می دهد. اکنون ، کنجکاو هستم که پیش از این فیلمنامه به کجا می رفت. ممکن است نیت هایی وجود داشته باشد که شیان لانگ را به یک شخصیت خونسردتر تبدیل کند و بوری خان را به شخص بدخواه بزرگتری تبدیل کند؟ نمی توان منتظر صحنه های حذف شده در خط بود!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.