تهیه کننده جوکر ایده دیگری برای فیلم انفرادی Batman Villain بر اساس مواد محبوب دارد

0هنگامی که آقای فریز در ابتدا معرفی شد ، نام او آقای صفر بود و او نقشی جزئی در کمیک ها داشت ، اما پاول دینی و بروس تیم سازندگان اصلی این کار هستند که وی را به یک شخصیت شرور برجسته تبدیل می کنند که امروز او را می شناسند. که در Batman: The Animated Series، آنتاگونیست بعنوان دانشمندی که برای درمان همسر بیمار و برودت منجمد خود ناامید شده بود ، مجدداً اختراع شد و مایل بود برای اطمینان از سلامتی و امنیت همسرش هر کاری انجام دهد.