جان بویگا از جنگ ستارگان عکس با اسکار آیزاک ارسال می کند که مطمئناً باعث خوشحالی پو / حمل و نقل فین می شود

0CinemaBlend در برنامه های وابسته با شرکت های مختلف شرکت می کند. وقتی شما روی پیوندها کلیک کنید یا خرید کنید ، ممکن است کمیسیون دریافت کنیم.

باورش سخت است ، اما Skywalker Saga نزدیک به یک سال پیش به پایان رسید. جنگ ستارگان: ظهور اسکای واکر خلاصه داستان نه فیلم اصلی و همچنین سه گانه دنباله ای که از ابتدا شروع شد نیرو بیدار می شود. این نیز نشان می دهد یک پایان دوره تصدی بازیگران در کهکشان بسیار دور ، از جمله اسکار آیزاک و جان بویگا. این بازیگر اخیر به تازگی عکسی را با آیزاک به اشتراک گذاشته است ، مطمئناً همه حمل کنندگان Poe / Finn در آنجا را بسیار خوشحال خواهد کرد.