جدیدترین عکس آواتار 2 ست تنظیمات کلید را نشان می دهد

0CinemaBlend در برنامه های وابسته با شرکت های مختلف شرکت می کند. وقتی روی پیوندها کلیک می کنید یا خرید می کنید ، ممکن است کمیسیون دریافت کنیم.

آواتار 2 مدت طولانی است که در حال توسعه است ، صبر همه را امتحان می کند آواتار طرفداران آنجا. اما با هر بار به روزرسانی ، احساس می کنیم هرچه بیشتر نزدیک می شویم تا بالاخره فیلم را ببینیم. این بار ، ما فقط یک عکس دیگر از یک آواتار 2 تنظیم می شود ، و مهم به نظر می رسد.