A place where you need to follow for what happening in world cup

جنگ ستارگان: خزنده افتتاحیه جمهوری عالی آشکار شد ، بنابراین جدی را بیاورید

0راه اندازی کلی از جمهوری عالی این است که چند صد سال قبل از وقایع پیش درآمد تنظیم خواهد شد ، جایی که ، همانطور که عنوان نشان می دهد، جمهوری کهکشانی و به هم پیوستگی ، سفارش جدی ، در اوج قدرت است. همانطور که داستان شروع می شود ، هیچ تهدید بزرگی برای جمهوری وجود ندارد ، مطمئناً اگر این داستان ثابت بماند ، داستان خیلی مهیجی نخواهد بود ، و بنابراین متن خزنده ، که تصور می شود در برخی از اولین موارد ظاهر می شود جمهوری عالی کتاب ، خوانندگان را تحریک می کند که چیز جدیدی در راه است. بررسی کنید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.