A place where you need to follow for what happening in world cup

جیغ 5: آیا بازیگران اصلی از دنباله جدید زنده می مانند؟ آنچه دیوید آرکت فکر می کند در اینجا است

0آخرین بار وقتی گیل و دیویی را دیدیم ، آنها در وودزبورو زندگی خانگی می کردند. شخصیت دیوید آرکت در نقش کلانتری پلیس در جیغ 4، در حالی که به نوشتن از خانه ادامه داد. گیل در دنباله آخر وس کریوان به شدت آسیب دید ، اما این سه نفر از قهرمانان OG با هم همکاری کردند تا جلوی جیل اما رابرتز را در درگیری آخر بیمارستان متوقف کنند.Source link

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.