A place where you need to follow for what happening in world cup

جیمز گان و مارک روفالو پس از اینکه او بدترین کریس را صدا زد به دفاع کریس پرات می آیند

0در حالی که ما همچنان به سمت انتخابات 2020 پیش می رویم ، تقریباً اجتناب ناپذیر است که بخواهیم درباره افراد مشهور در مورد ارزشهای سیاسی و شخصی خود سedال کنند. اما همیشه دو طرف داستان وجود دارد و این مردم هستند که باید تصمیم بگیرند که کجا پشتیبانی خود را انتخاب کنند. در صورت وجود ، پرونده جیمز گان و مارک روفالو در دفاع از کریس پرات یکی از نمونه های بارز این است که دوستان در دادگاه افکار عمومی از دوست مشترک خود حمایت می کنند. در حالی که اختلاف نظرهایی وجود خواهد داشت ، اما تا زمانی که آنها محترمانه باشند ، آنها بخشی از گفتمان استاندارد هستند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.